Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
KAMPOL rok zał.1993
KAMPOL rok zał.1993   
ul.Topolowa 28   
72-006 Mierzyn   
tel. +48660708711   
e-mail:    
www:    

 
Wita wszystkich firma budowlana KAMPOL rok zał.1993 Konserwacja i Renowacja Zabytków, Budownictwo Ogólne, Inżynieria Lądowa, Instalacje Elektryczne i Sanitarne, Projektowanie, Nadzory Techniczne, Ekspertyzy Techniczne

HISTORIA FIRMY:

Firma budowlana KAMPOL rozpoczęła swoją działalność w dniu 2 sierpnia 1993r. W styczniu 2008 roku zmieniła swoją nazwę i siedzibę.

INFORMACJE:
29.10.2014 roku został rozstrzygnięty konkurs pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin na najlepszą RENOWACJĘ 2013 w Szczecinie. Wyborem internautów laureatem została kamienica przy ul. Parkowej 8 w Szczecinie. Renowacja została wykonana według projektu wykonanego przez naszą firmę KAMPOL ROK ZAŁ.1993.

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Prowadzimy działalność na terenie całej EU. Zakres naszej działalności to prace projektowe, nadzory ogólnobudowlane i instalacyjne oraz roboty budowlane.

Świadczymy również w pełnym zakresie usługi związane z nadzorami budowlanymi dotyczącymi utrzymania obiektów budowlanych.

Firma KAMPOL rok zał.1993 zajmuje się sprawdzaniem obiektów budowlanych pod względem technicznym i prawnym przed ich zakupem.

Pełnimy w pełnym zakresie nadzór inwestorski przy realizowanych zadaniach związanych z procesem budowlanym.

Wykonujemy przeglądy gazowe, elektryczne i konstrukcyjne w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Firma wykonuje również audyty remontowe i termomodernizacyjne oraz charakterystyki energetyczne.

Zajmujemy się również fachowym powiernictwem i doradztwem związanym z procesem budowlanym.

Załatwiamy za Inwestorów wszelkie formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę czy też decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Ponadto zajmujemy się profesjonalnym prowadzeniem dokumentacji technicznej z zakresu utrzymania budynków.

Uzyskujemy również zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sporządzamy karty lokali. W imieniu Państwa pomagamy w procesie wykupu lokali mieszkalnych i usługowych.

Zajmujemy się również sporządzaniem planów zabytków nieruchomych i ruchomych w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U.2004 nr 212 poz.2153) dla wszystkich rodzajów zabytków ruchomych i nieruchomych.

UWAGA!!!

Masz problem z samowolą budowlaną zgłoś się do nas załatwimy za Ciebie wszystkie formalności prawno - administracyjne związane z legalizacją obiektu.

Serdecznie ZAPRASZAMY do korzystania z naszych usług wszystkich zainteresowanych.

Biuro firmy:
KAMPOL Rok Zał.1993
ul.Topolowa 28A.
72-006 Mierzyn

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 16.00
tel: +48660708711

Siedziba firmy:
KAMPOL Rok Zał.1993
ul.Topolowa 28.
72-006 Mierzyn

mgr inż. Krzysztof Kamionka
upr. bud. 10/Sz/98, D/3179/087/10, D.942/06, D.943/06
- właściciel firmy K A M P O L rok zał.1993